A KKV-k versenyképességének növelése (Eszközbeszerzés)

A felhívás címe: A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

A felhívás kódszáma: GINOP-2.1.8-17

A támogatás összege, mértéke:

Összege: 5 millió Ft – maximum 15 millió Ft

Mértéke: 50%

Tehát a maximális költségvetés 30 millió Ft.

Támogatható tevékenységek:

a) Eszközbeszerzés; Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.

b) Immateriális javak beszerzése

Kötelező vállalások:

A vállalkozás saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

A beszerezni kívánt eszközök mindegyikéhez 3-3 egymástól független árajánlat szükséges!

A pályázatban maximum 4 tétel a megengedett!

Fontos, hogy a projekt költségvetése NE haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét!

Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások:

i) Egészséges társadalom és jólét;

ii) Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;

iii) Tiszta és megújuló energiák;

iv) Fenntartható környezet;

v) Egészséges és helyi élelmiszerek;

vi) Agrár-innováció;

vii) Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;

viii) Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.

Intelligens technológiák:

i) fotonika, lézertechnológia

ii) különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák

iii) bionika

iv) nem gépipari fémfeldolgozás

v) elektronika és félvezető-technológia

vi) korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)

vii) korszerű csomagolástechnikai technológiák

viii) vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)

ix) építőipar (építőanyag-technológiák)

x) textilipar

xi) fa- és bútoripar

xii) logisztika

xiii) kulturális és kreatív ipar

A benyújtás kezdete:

A pályázat beadható: 2017. december 6-án 9 órától.

Figyelem!!

A pályázatot és a pályázót az előminősítés során pontozzák. A pályázaton való indulás ennek a pontozásnak a függvénye!

Minden beszerzendő eszközhöz 3-3 árajánlat szükséges!