Eszközbeszerzési pályázat Pest megyei vállalkozásoknak

Megjelent a Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásait támogató pályázati felhívás!

A felhívás kódszáma: PM_KKVESZKOZ_2017

A felhívás célja: a KKV-k fejlődésének, gazdasági potenciájának, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása.

Pályázók köre: a pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthatja be, amely igazoltan 365 napot meghaladó időtartam óta Pest megyei székhellyel rendelkezik, és a fejlesztést Pest megyében valósítja meg! A fejlesztéssel érintett 100%-os tulajdonában van, vagy annak bérlője a fenntartási időszak végéig és a statisztikai létszáma az elmúlt, lezárt évben minimum egy fő volt.

Gazdálkodási formakód szerint:

Kft. – Részvénytársaság – Közkereseti társaság – Betéti társaság – Egyéni vállalkozó

A fejlesztendő tevékenységeket az 1 sz. mellékletben találja!

A pályázókat előminősíteni kell egy adott pontrendszer alapján! 

Önállóan támogatható tevékenységek

  • új eszköz beszerzése, mely besorolható a 2. mellékletben található VTSZ kódokhoz!

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

  • Új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licence, gyártási know-how beszerzések;
  • Információs technológia fejlesztése. Új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése. A projekt méretének 15%-ig.

A támogatás mértéke és nagysága:

Támogatás nagysága és aránya függ a támogatás jogcímétől és a pályázó elhelyezkedésétől, de általában elmondható, hogy 5 és 60 millió Ft közötti a támogatási összeg, és 30-55%-os a támogatási arány!

1-melleklet

2.melleklet12.melleklet2
2.melleklet3
2.melleklet4