Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – panziók fejlesztése

A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek és a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, indokolt esetben kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése.

Részletes célok:

  • szolgáltatási színvonal emelése (szálláshelyek színvonalának –komfortfokozatának – fejlesztése, tematikus – pl. családbarát – szolgáltatások kialakítása);
  • tematikus szolgáltatások kapacitásának növelése, valamint új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások (pl. családbarát, egészségturisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra kialakítása);
  • kapacitásbővítés (férőhelyszám, kiszolgáló területek, vendéglátó egységek kapacitásának bővítése);
  • kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetési hatékonyságának, kapacitáskihasználtságának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása (pl. informatikai, energetikaiberuházások/szolgáltatások megvalósítása);
  • az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, illetve az adott desztináció jellege miatt szezonálisan működő egységeknél a szezon meghosszabbítása, egyúttal a szezonalitás egyenetlenségének a kezelése;
  • szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása;
  • a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása.

Pályázati összeg:

A pályázati elképzelések esetében az igényelhető támogatási összeg meghatározása során a beruházás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg az alábbi fajlagos korlátokat: Panziók szobánkénti fajlagos költségei

Beruházás összes elszámolható költsége / meglévő szoba: 5 000 000 Ft

Amennyiben a projekt keretében kapacitásbővítésre is sor kerül, a kialakítandó új kapacitás kapcsán, a fenti táblázatban szereplő költségösszeg 150%-a számolható el kialakításra kerülő új szobánként.

Támogatási összeg: 5 millió Ft és 42 millió Ft között.

Támogatási intenzitás:

Maximális támogatás: 70 %

Benyújtási határidő, kiválasztás:

A támogatási igények benyújtása szakaszos, 2017-ben az első szakasz a 2017. 10. 19. és 2017. 12. 04. közötti időszak, amely időszakban a támogatási igények befogadása és értékelése folyamatos.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

– meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások;

– meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros, stb. szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva az elszámolható beruházás összeg elszámolható költségének 40%-ig (A 40%-os korlát nem vonatkozik a wellness szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra.);

– meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával);

– a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések;

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

– kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése;

– a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások,

– kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware beszerzés, beruházás;

– szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása;

– az épület teljes körű azbesztmentesítése;

– akadálymentesítés;

Támogatást igénylők köre:

– Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)

– egyéni vállalkozások

– költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok

– önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok

– Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek

– szövetkezetek

– egyházi jogi személyek

Szálláshely fejlesztésére pályázhat:

– Az ingatlan tulajdonosa

– A szálláshely üzemeltetője

Jelen felhívás keretében Magyarország területén, Budapest közigazgatási határán kívül működő panziók fejlesztéséhez kapcsolódó projektjavaslatok támogathatók.