Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – szállodafejlesztés (Tokaj, Felső-Tisza, Nyírség)

A felhívás címe: Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – szállodafejlesztés – Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben

A felhívás kódszáma: TFC-1.1.2-2017

A konstrukció célja: A turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, indokolt esetben kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése.

Részletes célok:

 • szolgáltatási színvonal emelése (szálláshelyek színvonalának, komfortfokozatának fejlesztése, tematikus, pl. családbarát szolgáltatások kialakítása);
 • tematikus szolgáltatások kapacitásának növelése, valamint új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások (pl. családbarát, egészségturisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra kialakítása);
 • kapacitásbővítés (férőhelyszám, kiszolgáló területek, vendéglátó egységek kapacitásának bővítése);
 • kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetési hatékonyságának, kapacitáskihasználtságának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása (pl. informatikai, energetikai beruházások/szolgáltatások megvalósítása);
 • az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, illetve az adott desztináció jellege miatt szezonálisan működő egységeknél a szezon meghosszabbítása, vagy a szezonalitás egyenetlenségének a kezelése;
 • szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása;
 • a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása.

Pályázati összeg:

A pályázati elképzelések esetében az igényelhető támogatási összeg meghatározása során a beruházás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg az alábbi fajlagos korlátokat: Szállodai szobák fajlagos költségei

szallodafejlesztes-tablazat

Amennyiben a projekt keretében kapacitásbővítésre is sor kerül, a kialakítandó új kapacitás kapcsán, a fenti táblázatban szereplő költségösszeg 150%-a számolható el kialakításra kerülő új szobánként.

Minimum – maximum támogatási összegek: 16 millió Ft és 500 millió Ft között

Támogatási intenzitás:

Regionális beruházási támogatási jogcím esetében a regionális támogatási térkép (37/2011. Korm. rendelet 25. §) szerint nyújtható maximális támogatási intenzitások:

Nagyvállalatoknak Észak-Magyarország, Észak-Alföld 50%,

A regionális támogatási térkép alapján adható maximális támogatás intenzitás kisvállalkozás esetében + 20%-al,

középvállalkozás esetében +10%-al emelhető,

Maximális támogatás: 70 %

Benyújtási határidő, kiválasztás:

Támogatási igények benyújtására a 2017. 10.19. és 2017. 11. 20. közötti időszakban van lehetőség.

A támogatási igények befogadása és értékelése folyamatos.

Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások;
 2. meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva az elszámolható beruházás összeg elszámolható költségének 40%-ig. A 40%-os korlát nem vonatkozik a wellness szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra;
 3. meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával);
 4. a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések;

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése;
 2. a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások,
 3. kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware beszerzés, beruházás;
 4. szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása;
 5. az épület teljes körű azbesztmentesítése;
 6. akadálymentesítés;

Kötelező vállalások:

– rendelkezik a támogatási igény benyújtását megelőzően legalább egy lezárt üzleti évvel

– a HOTELSTARS UNION egységes HOTELSTARS szállodai minősítési rendszerben minősítteti szálláshelyét a pályázat benyújtásáig,

– a projekt zárásáig a HOTELSTART UNION egységes HOTELSTARS szállodai minősítési rendszerben legalább 3*-os minősítést szerez,

– évi 360 napig napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja,

– a vállalt nyitvatartott napokra a minimum 50 %-os kihasználtságot vállalja.

Támogatást igénylők köre:

– Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)

– egyéni vállalkozások

– költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok

– önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok

– Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek

– szövetkezetek

– egyházi jogi személyek

Jelen felhívás keretében a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség kereskedelmi szálláshelyei közül a szálloda besorolással rendelkezők támogathatók, melyek a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1092/2017. (II. 21.) Korm. határozat I. Mellékletében megnevezett településeken találhatók.