Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

A pályázat kódszáma: GINOP-1.2.5-15

1.) Cél: logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása.

Keretösszeg: 6 Mrd Ft

A támogatott projektek várható száma: 50 – 90 db.

A támogatás összege: 25 – 250 millió Ft

A támogatás maximális mértéke: 50%

Önerő: legalább 50%

Előleg: a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, de legfeljebb 125 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.

Beadási idő: A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 18-tól 2019. január 18-ig lehetséges.

2.) Pályázók köre:

Jelen felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 5 fő volt,
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
d) amelyek minimum 5 000 m2 fedett raktárkapacitással6 rendelkeznek,
e) amelyek többségi (50% feletti arányban) magántulajdonban állnak, kivéve azokat a szervezeteket, amelyekben 25-50% közötti mértékben tulajdonos olyan helyi önkormányzat, amely több mint 5000 lakossal és 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó költségvetéssel rendelkezik,
f) amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően a fő tevékenysége a Felhívás 1. számú mellékletében szereplő TEÁOR besorolás szerinti A mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülő támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
b) szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint:

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság
b) 114 Részvénytársaság
c) 116 Közkereseti társaság
d) 117 Betéti társaság
e) 121 Szociális szövetkezet
f) 122 Takarék- és hitelszövetkezet
g) 123 Iskola szövetkezet
h) 124 Agrárgazdasági szövetkezet
i) 126 Biztosító szövetkezet
j) 128 Foglalkoztatási szövetkezet
k) 129 Egyéb szövetkezet
l) 141 Európai részvénytársaság (SE)
m) 142 Európai szövetkezet (SCE)
n) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

3.) Támogatható tevékenységek:

a) Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó telekhatáron belüli alapinfrastruktúra bővítés, korszerűsítés és ingatlan beruházás,

b) Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új eszköz beszerzése,

c) Információs technológia-fejlesztés, kizárólag logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek,

d) Logisztikai szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések,

e) Projekt-előkészítés költségei

Önállóan támogatható tevékenységek: Önállóan kizárólag a 3. b) és c) pontban meghatározott tevékenység támogathatóak.

Önállóan nem támogatható tevékenységek: A felhívás keretében a 3. a), d) és e) pontokban meghatározott tevékenységek önállóan nem támogathatóak. A felhívás 3. a) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 50%-át érhetik el.

4.) Elszámolható költségek:

  • Projektelőkészítés költségei
  • Építés (átalakítás, bővítés, korszerűsítés, új építés)
  • Eszközbeszerzés
  • Immateriális javak beszerzése
  • Műszaki ellenőri szolgáltatás költségei

 

Szóljon hozzá!