Vállalati komplex infokommunikációs pályázat

A Felhívás címe: Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

A Felhívás kódszáma: GINOP-3.2.2-8.2.4-16

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 48,2 milliárd Ft, melyből

 • a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 21,2 milliárd Ft,
 • a kölcsön keretösszege: 27 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4800 db

A támogatás mértéke, összege:

a) A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% saját forrást köteles biztosítani.

b) A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

 • A helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 16 millió Ft.
 • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által meghatározott összeg lehet, de maximum 8 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke a GINOP-3.2.1-15 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs 35 üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség 40 %-a, egyéb támogatást igénylő esetében 35%-a lehet.

c) A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.

 • A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összeg 25 millió Ft lehet.
 • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összege 12,5 millió Ft lehet.

A kölcsön mértéke a GINOP-3.2.1-15 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható költség minimum 50%-a, egyéb támogatást igénylő esetében minimum 55%a lehet.

d) A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.

e) Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

f) A kölcsön támogatástartalmának számítása az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni referencia kamatláb felhasználásával történik.

g) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatástartalma összesen nem haladhatja meg a felhívás 3.10. és 5.9. pontjaiban szereplő maximumokat. (A teljes pályázati felhívás innen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=71545)

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

 • A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 8-tól 2019. március 8-ig lehetséges.
 • A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
 • A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

 • A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat aláírásáig nem kezdődött meg, a támogatói okirat aláírását követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége:

A projekt elszámolható összköltsége – a kölcsön, a vissza nem térítendő támogatás és önerő együttesen – legfeljebb 75 millió Ft lehet.

A kölcsön törlesztése:

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 42 hónap.

A projekt területi korlátozása:

 • A projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
 • A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.
 • Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

 • Vállalati komlex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása – on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése)
 • Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése)

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi funkcionális területekre vonatkoznak:

 1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
 2. Gyártási terület;
 3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
 4. Kontrolling és döntéstámogatás;
 5. Beszerzési, logisztikai terület;
 6. Táv- és csoportmunka támogatás;
 7. Pénzügyi, számviteli terület;
 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
 10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
 11. Elektronikus iratkezelési megoldás;
 12. Tudásmenedzsment specializált megoldás; Kizárólag a helyben telepített saját szoftver esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:
 13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;
 14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;
 15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer; Kizárólag a felhőalapú szolgáltatások esetében az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak:
 16. Online (elektronikus) fizetési megoldás;
 17. Szolgáltatásmenedzsment;

Támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és szövetkezetek fióktelepei, amelyek:

a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak4 minősülnek

b) rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, továbbá

c) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,

d) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek,

e) képesek teljesíteni a műszaki-szakmai feltételeket

Jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,

b) egyéni vállalkozók, egyéni cégek,

c) szövetkezetek

Amennyiben jelen vagy más pályázat felkeltette érdeklődését, keressen minket elérhetőségeink bármelyikén! Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.