Épületenergetikai fejlesztések megújuló energia használatával (Hitellel)

Megjelentmegújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel című pályázati felhívás. 

A Felhívás kódszáma: GINOP-4.1.1-8.4.4-16

A felhívás célja, hogy a kis- és középvállalkozásoknak, a primer energiafelhasználását csökkentsék, valamint megújuló energiaforrás-felhasználás növelése által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását csökkentsék.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. november 8-tól 2018. január 8-ig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.

A rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 91,53 milliárd Ft.

-amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 59,45 milliárd Ft,

-kölcsön összege: 32,08 milliárd Ft.

Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1700 – 3200 db.

A támogatás mértéke, összege:

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
 2. Az igényelhető kölcsön összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft
 3. Az igényelhető kölcsön összegének el kell érnie a vissza nem térítendő támogatás összegének minimum 50% – át.
 4. A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45% – a lehet.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam:

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

A) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

B) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

C) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,

Gazdálkodási formakód szerint:

 1. 113 Korlátolt felelősségű társaság
 2. 114 Részvénytársaság
 3. 116 Közkereseti társaság
 4. 117 Betéti társaság
 5. 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 6. 228 Egyéni cég
 7. 231 Egyéni vállalkozók

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Jelen Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani (továbbiakban: komplex projekt).

A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:

a) A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész – B) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább az 50%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

b) A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – C) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.

c) A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.

A kölcsön törlesztése:

A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 12 hónap, de legfeljebb a szerződéskötéstől számított 24 hónap.

A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. A kamatfizetés első napja azon naptári hónapot követő hónap 25. napja, amelyben az első folyósítás megtörténik. Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap, akkor a kamatfizetés a következő munkanapon esedékes. A kamatfizetés esedékessége ezt követően a tárgyhónap 25. napja.

További részleteket és bővebb tájékoztatást a pályázat kódszámára kattintva érhet el, vagy keressen minket elérhetőségeink bármelyikén.