Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

A Felhívás kódszáma: NFA-2017-KKV

Jelen Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójuk javítása érdekében az – új munkahelyek létrehozását eredményező munkahelyteremtő beruházások támogatása. A pályázat célja továbbá a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése.

A gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű térségek, települések felzárkóztatásának érdekében az álláskeresők foglalkoztatásának – kiemelt összegű kiegészítő – támogatása, a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése érdekében.

Pályázati összeg:

A támogatás mértéke nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft.

A regionális beruházási támogatás esetén a támogatás mértéke legfeljebb 120 millió Ft, a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján a kedvezményezett járásokban, településeken megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető.

Csekély összegű (de minimis) támogatások felső határa:

A pályázatban szereplő beruházáshoz legfeljebb a csekély összegű támogatásokra vonatkozó rendelkezések megfelelően csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során – nem haladja meg a 200.000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Támogatási intenzitás:

Regionális beruházási támogatás esetében az intenzitás felső határa

A támogatás intenzitása – más állami támogatásokkal együtt – nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Kormányrendelet 25. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, régiónként eltérő %-os mértékét az alábbiak szerint:

az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,

a Közép-Dunántúl régióban 35%,

a Nyugat-Dunántúl régióban 25%,

a Közép-Magyarország régióban

Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken 35%, valamint

Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken 20%.

A területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.

Benyújtási határidő, bírálati határnapok:

A pályázatot 2017. augusztus 1-jétől 2017. szeptember 15-ig lehet benyújtani.

A pályázat által érintett beruházási projekt fizikai befejezésének határideje:

 1. szeptember 30. 

A támogatás keretében elszámolható költségek:

A beruházás célját szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak

A támogatás keretében új tárgyi eszközök és immateriális javak költségei számolhatók el – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) 47-48. § és 51. §-a szerinti bekerülési értékben.

Az immateriális javak esetében csak a találmány, szabadalom, licence és a know-how számolható el.

A Tárgyi eszközökből az elszámolható költségek körében az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások vehetők figyelembe. Más építési költség nem számolható el. Tárgyi eszköz esetében az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a kedvezményezettől nem független harmadik személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

Nem elszámolható költségek:

 • a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz és immateriális javak költsége, a pótló (helyettesítő) beruházás költségei,
 • gépjárművek bekerülési értéke,
 • földterület vásárlása,
 • szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke,
 • a Rendelet 18/A. § (3) bekezdés ab) pontban meghatározott immateriális javak bekerülési értéke, ha azt a kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban részesülő – pályázatban megjelölt és a hatósági szerződésben rögzített beruházási projekt megvalósítási helyszínén – létesítményben használja,
 • az immateriális javak 4. mérlegtételén (Szellemi termékek) szereplő szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékek,
 • az olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyet a beruházó nehéz helyzetben lévő, vagy csődeljárás, felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló beruházótól szerzett be,
 • a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz és támogatható immateriális javak költsége, amelyre a beruházó, más társaság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett igénybe,
 • a korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke,
 • a pályázat benyújtását megelőzően felmerült költségek.

Támogatást igénylők köre:

A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség

(EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k

vehetnek részt az alábbi jogszabályok szerint:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gazdasági társaságok, valamint egyes jogi személyek vállalatai,
 • a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek,
 • a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezetek,
 • az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény szerinti vállalkozók.

Fenntartási kötelezettség:

A munkáltató vállalja, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az

eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés

időpontjától) számított 3 évig – folyamatosan fenntartja és működteti az érintett térségben.

Foglalkoztatási kötelezettség:

A munkáltató vállalja, hogy a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett teljes

létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen.

A tervezett létszámbővítés megvalósítását követően – amennyiben a pályázat benyújtását

követően a beruházást megkezdte, és a benyújtást követő időszakban a teljes létszámfeltöltés

megtörtént, legkorábban a hatósági szerződés aláírásának napjától – a beruházásban érintett

telephelyén a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő, illetve ha a régióban több

telephellyel rendelkezik a pályázó, a régióban lévő telephelyeinek a pályázat benyújtását

megelőző 12 hónapban meglévő munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámára

és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen legalább 2 éves

folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (éves átlagos statisztikai állományi létszámát

megtartva).