Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása

A felhívás kódszáma: GINOP-5.3.8-16

A felhívás célja: 

A konstrukció célja munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása. A konstrukció hozzájárul a kisgyermekes nők foglalkoztatásának elősegítéséhez, valamint a munka és a magánélet összehangolásának könnyítéséhez.

A támogatás  mértéke, összege, keretösszeg:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 4 milliárd Ft. A teljes rendelkezésre álló forrásból 2,8 milliárd Ft (indikatív keret) kizárólag vállalkozások számára pályázható forrás. A 2,8 milliárd forintból pedig 1,4 milliárd Ft (indikatív keret) kizárólag kis- és középvállalkozások számára elérhető.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300-420 db

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 8 millió Ft, maximum 100 millió

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Támogatást igénylők köre:

 • Rendelkeznek legalább 2 lezárt, teljes üzleti évvel és
 • Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető civil szervezetek vagy nonprofit gazdasági társaságok, központi költségvetési szervek, gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei és
 • Az átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti év munkaügyi nyilvántartása szerint minimum 10 fő volt

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség max. 3 konzorciumi taggal, a konzorcium-vezetővel együtt.

Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2017. március 1 – 2019. március 1. (folyamatos értékelés)

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Projekt előkészítés – szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés
 • A munkahelyi bölcsőde kialakítása és az ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése
 • A munkahelyi bölcsőde személyi feltételeinek megteremtése
 • Kommunikációs tevékenység

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Projekt előkészítés – műszaki tervek, kiviteli és tendertervek; közbeszerzési tevékenységek
 • Projekt menedzsmenttel kapcsolatos tevékenységek
 • A munkahelyi bölcsődében foglalkoztatott szolgáltatást nyújtó személyek képzése
 • A munkába visszatérő kisgyermekes szülő képzése, kompetencia- fejlesztése
 • Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek