Munkahelyi képzések támogatása KKV-k munkavállalói számára a KMR-ban

Szervezzen tréningeketOKJ képzéseketinformatikai és nyelvi képzéseket munkavállalói részére, akár 100 %-os támogatással!

A pályázatot a Közép-magyarországi Régióra írták ki.

A Felhívás kódszáma: VEKOP-8.5.3-17

A Felhívás célja:

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

A támogatás mértéke és összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3.000.000 Ft maximum 50.000.000 Ft (függ a munkavállalói létszámtól); az alábbiak figyelembevételével:

munkahelyi-vekop-kicsi

Rendelkezésre álló forrás: 1,840 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 36-613 db

A benyújtás határideje és módja:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év július hó 3. naptól 2017. év október hó 31. napig van lehetőség.

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap.

Támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Képzések megvalósítása belső képzésként (max. 20%) vagy vásárolt szolgáltatásként;
 • Képzéshez kapcsolódóan előzetes tudásmérés, elégedettségmérés;
 • Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása;
 • Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Projekt előkészítési tevékenységek;
 • Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek;
 • A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek;
 • Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása

A felhívás keretében támogatható képzések:

 • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések;
 • Egyéb nyelvi képzések: bármely szakterületre kiterjedő egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés;
 • Egyéb szakmai képzés: olyan, államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul és nem ún. hatósági jellegű képzés (pl. informatikai képzések);
 • Egyéb képzés: olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához (hagyományos értelemben vett tréningek);
 • a Felnőttképzési törvény (Fktv.) hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b) h) és m) pontjai szerinti képzések

További tudnivalók a képzésekről:

 • A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek, vagy az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzésnek kell lennie (a százalékos érték meghatározásakor a képzések darabszámát szükséges alapul venni).
 • A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 7%-a lehet nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni). Egyéb nyelvi képzést, illetve kombinált nyelvi képzést támogat a pályázat.
 • A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés. A támogatást igénylőnek a képzések 80%-át külső képzésként szükséges megvalósítania.
 • Egy képzés minimum időtartama 20 óra.

Kötelező vállalások:

munkahelyi-vekop-kicsi2

Támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

 • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek és;
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és;
 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és;
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

Jogi forma szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 122 Takarék- és hitelszövetkezet
 • 123 Iskolaszövetkezet
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 126 Biztosító szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
 • 144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság