Pályázat a digitális jólét megteremtéséhez

A felhívás teljes címe: Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése országos/ helyi civil és szakmai szervezetek támogatásával

A felhívás kódszáma: GINOP-3.3.3-17

A felhívás célja: A konstrukció célja az országos és helyi szervezetek helyi szükségletekre építő projektjeinek támogatása annak érdekében, hogy a lakosság minél tágabb köre lépjen be a digitális világba. A pályázaton támogatás elnyerő helyi és országos szervezetek központi koordináció, módszertani és kommunikációs támogatás mellett olyan, a helyi közösségekre és szükségletekre építő, a célcsoport sajátosságait és a célcsoport tagok élethelyzetét is figyelembe vevő projektekkel vesznek részt, amelyekben központi koordináció, módszertani és kommunikációs támogatás mellett motivációs tevékenységet folytatnak.

A rendelkezésre álló forrás:

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,1 milliárd Ft, vissza nem térítendő támogatás.

Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Jelen felhívás keretében min. 10 000 000 Ft, max. 20 000 000 Ft támogatásban részesülhetnek az országos szervezetek, országos pályázatok lebonyolításához, és min. 3 000 000 Ft max. 5 000 000 Ft támogatási összegben a helyi szervezetek, helyi pályázatok lebonyolításához.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:

 • országos pályázat: 20 db
 • helyi pályázat: 140 db

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. szeptember 1-től 2018. március 31-ig lehetséges.

A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

a) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:

aa) projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató – munkatárs biztosítása, legfeljebb 1 fő (projektmenedzsment)

ab) projektmenedzsment tevékenység ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése

b) A projekt szakmai, operatív végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek:

ba) Az A modul esetében: országos hatáskörű kampány lebonyolítása összhangban a központi módszertani támogatással, a koordinációt biztosító szervezet szakmai anyagainak felhasználásával, valamint a GINOP 3.3.2. – 16 „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése” projekt keretében jóváhagyott projektkoncepció mentén:

 • országos online és offline PR- s marketing tevékenység, országos, regionális és helyi csatornák összehangolt elérése;
 • offline és online motivációs kampányok lebonyolítása
 • rendezvények és kitelepülése szervezése
 • konferencia és lakossági fórumok szervezése
 • honlap-fejlesztés, Közösségi oldalon való megjelenés
 • Sajtótájékoztatók szervezése
 • Tematikus együttműködések kiépítése
 • Kampány lebonyolításához szükséges digitális eszközök beszerzése (tablet, laptop, projektor, mobil stick, stb.) – legfeljebb az elszámolható költségek 10%-áig.

bb) A B modul esetében: helyi szintű kezdeményezések lebonyolítása összhangban a központi módszertani támogatással, valamint a GINOP 3.3.2. – 16 „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése” című projekt keretében jóváhagyott projektkoncepció mentén:

 • helyi kommunikációs és motivációs kampány
 • Tematikus helyi rendezvények szervezése (falunapok, klubok, kulturális események, versenyek, egyházi események, nyílt napok, előadások)
 • helyi PR-, és marketing tevékenység, helyi csatornák összehangolt elérése;
 • rendezvények és kitelepülések szervezése
 • lakossági fórumok szervezése
 • Honlap-fejlesztés, Közösségi oldalon való megjelenés
 • a projekt lebonyolításához szükséges digitális eszközök beszerzése (tablet, laptop, projektor, mobil stick, stb.) – legfeljebb az elszámolható költségek 10%-áig).
 • Szakmai napok szervezése
 • Térítésmentes ismeretterjesztő, nem formális IKT eszközöket népszerűsítő, oktatási programok lebonyolítása
 • Helyi sajtómegjelenések

Kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

Támogatást igénylők köre:

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező civil szervezetek, azon belül,:

a) oktatási és kulturális közösség

b) önkormányzat által fenntartott intézmények

c) közösségi internet hozzáférési hely

d) szövetkezet

e) helyi képviselettel rendelkező országos szervezet (egyházak, kamarák)

f) nonprofit korlátolt felelősségű társaság

g) egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)

h) közalapítvány

i) alapítvány

Gazdálkodási formakód szerint:

a) 733- oktatói munkaközösség

b) 121 – szociális szövetkezet, 123 – iskolai szövetkezet; 594 – nonprofit szociális szövetkezet

c) 551- egyház

d) 552- egyházi intézmény

e) 559- egyéb egyházi szervezet

f) 541- kamara

g) 572- nonprofit korlátolt felelősségű társaság

h) 594- nonprofit szociális szövetkezet

i) 599- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

j) 621- nonprofit közkereseti társaság

k) 622- nonprofit betéti társaság

l) 573- nonprofit részvénytársaság

m) 529- egyéb egyesület

n) 561- közalapítvány

o) 562- közalapítvány önálló intézménye

p) 563- egyéb alapítvány önálló intézménye

q) 569- egyéb alapítvány Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.