Széchenyi 2020 – Pályázati menetrend

 
 

Széchenyi 2020 - Pályázati Akadémia

A 2014-2020 közötti időszakban jelentős uniós forrás áll Magyarország rendelkezésére. E forrásátadás az EU Kohéziós Politikájának, valamint Vidékfejlesztési Politikájának törekvéseit szolgálja. A források egyrészt elősegítik Magyarország és a magyar térségek társadalmi-gazdasági felzárkózását az EU legfejlettebb régióihoz, másrészt a mezőgazdaság versenyképességét és a vidéki térségek népességmegtartó képességének megőrzését szolgálják.

A korábbi hét éves periódushoz képest a most induló ciklusban az EU más célkitűzéseket vállalt. Az összes tagállamnak a 11 célhoz kell igazítania saját fejlesztési terveit, így mind a 28 ország egy irányba fejlődik majd tovább. A 11 tematikus cél a következő:

 1. A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése
 2. Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása
 3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA keretében), a halászati és akvakultúra-ágazat versenyképességének javítása
 4. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban
 5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és – kezelés előmozdítása;
 6. A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása
 7. A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban
 8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
 9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem
 10. Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás
 11. Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás

Ezeket a fejlesztési célokat próbálja a Pályázati Akadémia az Ön cégének a fejlesztési elképzeléseivel összhangba hozni, és megtalálni a legmegfelelőbb pályázati kiírást.

Pályázati tanácsadásra, pályázatírásra és projektmenedzsmentre van szüksége? Forduljon bizalommal hozzánk. Kérjen tanácsot kollégáinktól.
A fejlesztési időszakban elérhető pályázati lehetőségek kiaknázásában, kihasználásában nyújtunk támogatást Önnek. A jelenleg elérhető pályázati kiírások: