Új pályázat Pest megyei önkormányzatoknak!

Támogatás vállalkozói parkok kialakítására és fejlesztésére Pest megyében!

A kiírás elsődleges célja a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges infrastrukturális háttér és a szolgáltatások fejlesztésének támogatása, és az önkormányzatok tulajdonát képező ipari-, gazdasági felhasználásra szánt területek vállalkozói parkká történő fejlesztése, az alapinfrastruktúra kiépítése.

Az újonnan betelepülő vállalkozások tevékenységének köszönhetően a településeken új munkahelyek jöhetnek létre, illetve a település lakóövezetéből a továbbfejlődni már nem tudó, vagy a környezetüket zavaró vállalkozások ki tudnak települni.

A pályázat keretösszege: 2 milliárd Ft

A támogatás összege: minimum 50 – maximum 250 millió forint (a fejlesztett terület nagyságától függően)

Támogatás mértéke: 70-90%

Önállóan támogatható tevékenységek – minimum a támogatás 50%-a erejéig:

Vállalkozói parkok kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve indokolt esetben zöldmezős beruházások esetében támogatható Pest megye területén: a) A vállalkozói park alapinfrastruktúrájának (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat,távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása telekhatáron belül. b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. c) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása, amennyiben nincs a fejlesztett területen az adott funkciónak megfelelően átalakítható épület.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek – maximum a támogatás 50%-a erejéig:

a) a vállalkozói park megközelítését szolgáló, a fejlesztett terület telekhatárán kívüli szilárd burkolatú út, kerékpárút felújítása vagy kiépítése;

b) a telekhatáron kívüli, a települési hálózathoz csatlakozó közmű alapinfrastruktúra felújítása vagy kiépítése;

c) közvilágítás és kerítés felújítása vagy építése.

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

a) Energiahatékonyság javítása – amennyiben releváns

b) Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns

c) Akadálymentesítés – amennyiben releváns

d) Nyilvánosság biztosítása

Benyújtás kezdete:

2018. január 10. 8 óra

A teljes pályázati felhívást megtalálja itt: https://goo.gl/ScePJ7